سامانه شفافیت شهرداری ساری

اسامی هیئت مدیره و شورای سازمان های تابعه شهرداری

سازمان اعضا
سازمان آرامستان

علیرضا حمیدی (رئیس هیئت مدیره)

سید رسول مال جو (رئیس سازمان)

حجت الاسلام سید صادق موسوی (عضو هیئت مدیره)

سازمان فضای سبز

نقی زارع (رئیس سازمان)

علیرضا حمیدی (رئیس هیئت مدیره)

سازمان فرهنگی

علیرضا حمیدی (رئیس هیئت مدیره)

علی رمضانی پاچی (عضو هیئت مدیره)

احسان مرادی فر (رئیس سازمان)

سازمان حمل و نقل

عباس اسماعیلی (رئیس سازمان)

سید حمزه حسینی (رئیس هیئت مدیره)

محمدرضا امیری (عضو هیئت مدیره)

سازمان تاکسیرانی

علیرضا حمیدی (رئیس هیئت مدیره)

محمدرضا امیری (عضو هیئت مدیره)

سجاد اسدی (رئیس سازمان)

سازمان آتش نشانی

علیرضا حمیدی (رئیس هیئت مدیره)

سعید مرادیان (عضو هیئت مدیره)

سید سلمان ابوالقاسمی (رئیس سازمان)

سازمان میادین

علیرضا حمیدی (رئیس هیئت مدیره)

محسن رسولی (رئیس سازمان)

سازمان عمران

علیرضا سعیدی (رئیس هیئت مدیره)

پیام ایمانی (رئیس سازمان)

محمد مرادی (عضو هیئت مدیره)

سازمان پسماند

علیرضا حمیدی (رئیس هیئت مدیره)

میثم دهقان اوجامحله (عضو هیئت مدیره)

عباس غفوری (رئیس سازمان)

سازمان فاوا

کیا علیزاده (رئیس هیئت مدیره)

علی اصغر اباذری (رئیس سازمان)

سامان همتی (عضو هیئت مدیره)