سامانه شفافیت شهرداری ساری

دستورالعملها و بخشنامه ها

ردیف عنوان
1 ابلاغ بخشنامه بودجه سال ۱۴۰۱ شهرداری‌ها
2 بخشنامه استخدام ایثارگران در شهرداری
3 بخشنامه انتقال کارگران شهرداریها
4 بخشنامه بودجه سال ۱۴۰۰شهرداریهای کشور نسخه نهایی ابلاغی
5 بخشنامه وزیر کشور درباره فرایند جذب و بکارگیری نیروی انسانی در شهرداریها
6 بخشنامه مدیریت عملکرد شهرداری ها (جشنواره شهید باکری)
7 بخشنامه نحوه تعیین و پرداخت حق‌الجلسه اعضای کمیسیون‌های مصرح در قوانین مرتبط با وظایف شهرداری‌ها
8 دستورالعمل اجرایی ضوابط تشکیلاتی شهرداری ها
9 دستورالعمل استخدام پیمانی در شهرداری‌ها
10 دستورالعمل استخدام پیمانی مشاغل عملیاتی آتش‌نشانی در شهرداری‌ها
11 دستورالعمل پیاده سازی سیستم های اطلاعات مکانی در شهرداری های کشور
12 دستورالعمل تحریر دفاتر قانونی در شهرداری ، سازمان ها و شرکت های وابسته
13 دستورالعمل خزانه داری در شهرداری ها
14 دستورالعمل درجه بندی شهرداری های کشور
15 دستورالعمل طرز تهیه و تدوین، اجرا و تفریغ بودجه شهرداریها