سامانه شفافیت شهرداری ساری

محل برگزاری بازارهای هفتگی ساری

شنبه
یکشنبه
  • انتهای بلوار داراب
  • بلوار کشاورز - پایین دزا
  • بلوار امام رضا (ع) - جنب محوطه امام زاده عباس (ع)
دوشنبه
سه شنبه
  • کمربندی جنوبی - ابتدای منطقه سنگریزه
  • خیابان اتحاد - انتهای خیابان خادمی
چهارشنبه
  • میدان امام خمینی (ره) - خیابان 22 بهمن
  • کمربندی شرقی - جنب پمپ بنزین - خیابان امام حسین (ع)
پنجشنبه