سامانه شفافیت شهرداری ساری

اطلاعات مدیران ارشد

جواد طالبی خارکشی

شهردار


کیا علیزاده

معاونت توسعه مدیریت و منابع


علیرضا حمیدی

معاونت خدمات شهری


سید حمزه حسینی سیدی

معاونت شهرسازی و معماری


علیرضا سعیدی سعیدآبادی

معاونت حمل و نقل و امور زیربنایی


حسن کلانتری

معاونت برنامه ریزی و هماهنگی


مرتضی عطایی

مدیر شهرداری منطقه یک


محسن سروری ابوخیلی

مدیر شهرداری منطقه دو


عباس رئیسی

مدیر شهرداری منطقه سه


سید علی نورانی

مدیر شهرداری منطقه چهار


علی اصغر اباذری

رئیس سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات


محسن رسولی ساروی

سرپرست سازمان مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی


نقی زارع

رئیس سازمان سیما ، منظر و فضای سبز شهری


پیام ایمانی

رئیس سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری


احسان مرادی فر

سرپرست سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی


سید سلمان ابوالقاسمی

رئیس سازمان آتش نشانس و خدمات ایمنی


سید رسول مال جو

رئیس سازمان مدیریت آرامستان ها


سجاد اسدی

رئیس سازمان حمل و نقل بار و مسافر


عباس اسماعیلی آزادگله

رئیس سازمان مدیریت و مهندسی شبکه حمل و نقل


عباس غفوری

رئیس سازمان مدیریت پسماند